นี่คือ “เกาะเมื่อวาน” และ “เกาะพรุ่งนี้” ที่มีระยะห่างกันเพียง 3.8 กิโลเมตร

อาจจะมีสถานที่แปลกๆมากมายในโลก แต่มีบางอย่างที่แปลกเป็นพิเศษเกี่ยวกับเกาะสองเกาะที่ตั้งอยู่ห่างกันเพียงไม่กี่กิโลเมตร แต่มีเวลาห่างกันอย่างน่าตกใจ

รูปที่ 1. เกาะใหญ่ไดโอเมด และเกาะเล็กไดโอเมด (อ้างอิง: NASA)

นี่คือเกาะใหญ่ไดโอเมด (Big Diomede) และเกาะเล็กไดโอเมด (Little Diomede) ซึ่งเกาะทั้งสองมีเวลาห่างกันถึง 21 ชั่วโมง ทั้งที่มีระยะห่างกันเพียง 3.8 กิโลเมตร โดยเกาะทั้งสองตั้งอยู่ในช่องแคบแบริ่งที่กั้นระหว่างทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาเหนือ เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งที่โดดเด่นของเกาะทั้งสอง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นแบ่งวันระหว่างประเทศ (International Date Line: IDL)

เกาะใหญ่ไดโอเมดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตั้งอยู่ฝั่งรัสเซีย ส่วนเกาะเล็กไดโอเมดซึ่งมีขนาดเล็กตั้งอยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกา โดยระยะห่างระหว่างเกาะทั้งสองประเทศนั้นน้อยมากมีระยะห่างเพียง 3.8 กิโลเมตร โดยเกาะทั้งสองนี้ได้รับการตั้งชื่อโดยนักเดินเรือชาวเดนมาร์ก-รัสเซีย วิตัส เบริง (Vitus Bering) ซึ่งเป็นผู้พบเห็นเกาะเหล่านี้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ.1728 เขาตัดสินใจตั้งชื่อเกาะเหล่านี้ตามนักบุญชาวกรีก ไดโอเมด (Diomede) ซึ่งภาพนี้ได้มาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ 2017 โดยชุดเรดิโอมิเตอร์ถ่ายภาพอินฟราเรดที่มองเห็นได้ (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite: VIIRS) บนดาวเทียม NASA-NOAA Suomi NPP

รูปที่ 2. แผนที่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซีย (อ้างอิง: NASA)

ในปี ค.ศ. 1867 เมื่อสหรัฐอเมริกาได้ซื้ออลาสก้าจากรัสเซีย จึงเกิดสนธิสัญญาใช้เกาะเล็กๆทั้งสองเกาะเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวาดพรมแดน ซึ่งจะแบ่งอย่างเท่าๆกัน ทำให้รัสเซียนั้นอยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ของอลาสก้ามาก ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 40 กิโลเมตร ทำให้เป็นประเทศที่มีพื้นที่ไร้พรมแดนร่วมกันใกล้กับทวีปอเมริกามากที่สุด

อุณหภูมิในฤดูร้อนบนเกาะเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 10 องศาเซลเซียส และในฤดูหนาวจะหนาวยิ่งขึ้นโดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง -12 ถึง -14 องศาเซลเซียส ในแต่ละปี ทะเลน้ำแข็งในอาร์กติกจะขยายตัวไปทางใต้สู่ช่องแคบจากทะเลเบริงและชุกชี อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนมิถุนายนการละลายของน้ำแข็งมักจะทำให้ขอบน้ำแข็งถอยไปทางเหนือ ทำให้เห็นพื้นน้ำ

น้ำทะเลระหว่างเกาะทั้งสองถูกแบ่งออกเป็นพรมแดนทางทะเลของทั้งสองประเทศ โดยในอดีตมีชื่อเล่นว่า ม่านน้ำแข็ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความตึงเครียดในสงครามเย็นมากกว่าสภาพอากาศ ปัจจุบันเกาะเล็กไดโอเมดมีชุมชนถาวรเล็กๆ ซึ่งมีประชากรประมาณ 115 คน ตามการสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2010 เมืองนี้ตั้งอยู่บนชายหาดเล็กๆทางฝั่งตะวันตกของเกาะ ซึ่งหมายความว่าสามารถมองเห็นเกาะใหญ่ไดโอเมดของรัสเซียและแม้แต่แผ่นดินใหญ่ได้จากบ้านเรือน

รูปที่ 3. เกาะใหญ่ไดโอเมด และเกาะเล็กไดโอเมด (อ้างอิง: Pinterest)

เนื่องจากเส้นที่มองไม่เห็นที่เป็นเส้นแบ่งวันระหว่างประเทศพาดผ่านระหว่างเกาะทั้งสอง ที่ทำให้เกาะทั้งสองเวลาที่แตกต่างกันมากถึง 21 ชั่วโมง ซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งวัน ทำให้เกาะทั้งสองมีชื่อเล่น เกาะพรุ่งนี้ (Tomorrow Islands) สำหรับเกาะใหญ่ไดโอเมดที่มีเวลาเร็วกว่าและเกาะเมื่อวาน (Yesterday Islands) สำหรับเกาะเล็กไดโอเมด ที่ตั้งอยู่คนละฟากของเส้นแบ่งวันระหว่างประเทศ

อ้างอิง: NASA, Arabiaweather, Indiatimes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *