นี่คือดาบโบราณที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็น “ดาบ”(จำลอง) มาเกือบร้อยปี

สิ่งของเครื่องใช้หรืออาวุธโบราณมักจะมีการจัดแสดงโชว์ในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งบางครั้งก็มีทั้งที่ของจริงที่ผ่านยุคผ่านสมัยมาเป็นเวลานานหรือบางครั้งก็เป็นแบบจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อให้คนได้รู้จัก

รูปที่ 1. ดาบโบราณที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นดาบแบบจำลอง (อ้างอิง: Ancient-origins)

นี่คือดาบโบราณที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นดาบจำลอง โดยดาบโบราณนี้ที่ถูกสร้างขึ้นในยุคสำริดที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ที่เป็นส่วนหนึ่งของสะสมที่พิพิธภัณฑ์ฟีลด์ (Field Museum) ในชิคาโก เป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษ โดยภัณฑารักษ์ค้นพบสิ่งที่น่าตกตะลึงนี้ในขณะที่กำลังเตรียมงานนิทรรศการที่กำลังจะมีขึ้นในชื่อ ปฐมกษัตริย์แห่งยุโรป (First Kings of Europe)

โดยดาบโบราณนี้เป็นดาบทองสัมฤทธิ์ยาว 91 เซนติเมตร ที่ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ได้รับดาบมาในช่วงทศวรรษที่ 1930 หลังจากที่มันถูกค้นพบจากแม่น้ำดานูบ (Danube River) ในบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยวิลเลียม พาร์กินสัน (William Parkinson) ภัณฑารักษ์ที่พิพิธภัณฑ์ฟิลด์ กล่าวว่า เป็นธรรมเนียมของนักรบยุคสำริดที่จะโยนดาบและชุดเกราะของตนลงในแม่น้ำ เพื่อรำลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักหรือจากการต่อสู้

โดยในระหว่างการขนส่งอาวุธจากฮังการีไปยังสหรัฐอเมริกา มันถูกระบุว่าเป็นของจำลองอย่างไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไม่มีทางรู้ได้อย่างแน่นอนว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่น่าจะเป็นข้อผิดพลาดด้านการดูแลระบบทั่วไป วิลเลียมคิดว่าน่าจะมีข้อผิดพลาดทางธุรการเมื่อดาบมาถึงที่นี่ น่าจะมีคนเขียนหรือบันทึกผิด วิลเลียมกล่าว

รูปที่ 2. นักโบราณคดีกำลังตรวจสอบดาบโบราณ (อ้างอิง: Ancient-origins)

ในขณะที่จัดนิทรรศการ นักโบราณคดีชาวฮังการีได้ขอให้ภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์แสดงดาบให้พวกเขาดูด้วยตนเอง ด้วยความช่วยเหลือจากนักวิทยาศาสตร์ภาคสนาม รวมถึงนักเคมี นักโบราณคดีใช้รังสีเอกซ์เพื่อสแกนอาวุธและเปรียบเทียบการปรุงแต่งทางเคมีกับดาบยุคสำริดอื่นๆ ที่รู้จักกันในยุโรป นักวิจัยค้นพบว่า ส่วนประกอบของดาบที่ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ทองแดง และดีบุกเกือบจะเหมือนกัน

บทความปี ค.ศ. 2019 โดยนักโบราณคดีกาบอร์ ซาโบ (Gábor Szabó) แห่งมหาวิทยาลัยโลรันด์เอิตเวิส (Eötvös Loránd University) ในบูดาเปสต์ ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับชุมชนยุคสำริดตอนปลายที่อาศัยอยู่บนเนินเขาที่ปกคลุมด้วยป่าและภูเขาของแอ่งคาร์เพเทียน (Carpathian) ผู้เขียนอ้างว่าคนยุคก่อนประวัติศาสตร์สร้างสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีสีสันและหลากหลายที่สุดก่อนการพิชิตของโรมัน นักวิจัยได้ขุดพบเครื่องมืออันชาญฉลาดสำหรับการเพาะปลูกในดินแดนที่ยังไม่ถูกบุกเบิกมาก่อนหน้านี้ รากฐานจากการตั้งถิ่นฐานหลายสิบแห่ง และการสะสมอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้ และอุปกรณ์อื่นๆในการทำสงคราม

อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของจริงกลับกลายเป็นของปลอม แต่เรื่องนี้จะกลับกัน วิลเลียมกล่าว ดาบเล่มนี้จะจัดแสดงเป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการปฐมกษัตริย์แห่งยุโรป ซึ่งจะเปิดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ฟีลด์ ในวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2023

อ้างอิง: Livescience, Ancient-origins, Fieldmuseum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *