นี่คือ “ขลุ่ย”(นีแอนเดอร์ทัล) ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ดนตรีเป็นศิลปะที่ต้องใช้เสียงในการสื่อสารในการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกไปสู่ผู้ฟัง ซึ่งทำให้เกิดความสุข ความเศร้าหรือความรู้สึกที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมา ซึ่งอาจจะใช้การร้องหรือเล่นเครื่องดนตรีในการสื่อสาร

รูปที่ 1. ขลุ่ยนีแอนเดอร์ทัล (อ้างอิง: Nms)

นี่คือขลุ่ยนีแอนเดอร์ทัล (Neanderthal Flute) ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่เคยพบมา ที่มีอายุกว่า 60,000 ปี มันมีรูเจาะ 2 รู ที่สภาพยังคงเดิมที่ทำจากกระดูกของหมีมีความยาว 11.4 เซนติเมตร เป็นสมบัติล้ำค่าที่มีความสำคัญระดับโลก มันถูกค้นพบในถ้ำเดเวียเบบี้ (Divje babe) ใกล้เมืองแชร์กโน (Cerkno) ในสโลวีเนียและได้รับการยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญว่ามนุษย์นีแอนเดอร์ทัลเป็นคนสร้างมันขึ้นมา ซึ่งมันถูกสร้างจากกระดูกต้นขาซ้ายของหมีน้อยและมีการเจาะสี่รู การทดลองทางดนตรียืนยันผลการวิจัยทางโบราณคดีว่าขนาดและตำแหน่งของรูไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ พวกมันถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะใช้เล่นดนตรี

ขลุ่ยจากเดเวียเบบี้เป็นขลุ่ยเพียงหนึ่งเดียวที่สร้างโดยมนุษย์ยุคหิน มีอายุเก่าแก่กว่าขลุ่ยชนิดอื่นๆประมาณ 20,000 ปี ผลิตขึ้นโดยมนุษย์ยุคใหม่ตามหลักกายวิภาคศาสตร์ การค้นพบนี้ยืนยันว่ามนุษย์นีแอนเดอร์ทัลเองก็เป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่พัฒนาเต็มที่เช่นเดียวกับเราที่สามารถแสดงออกทางศิลปะที่ซับซ้อนได้

ขลุ่ยนีแอนเดอร์ทัลถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1995 ในถ้ำเดเวียเบบี้ใกล้เมืองแชร์กโนระหว่างการขุดค้นอย่างเป็นระบบที่นำโดยอีวาน เติร์ก (Ivan Turk) โดยถ้ำนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบสูงเชเบรลเย (Šebrelje) เหนือแม่น้ำอิดริจก้า (Idrijca) ประมาณ 230 เมตร ซึ่งถ้ำที่พบคือถ้ำหมี แต่ในช่วงยุคน้ำแข็งสุดท้ายก็มีผู้คนมาเยี่ยมชมเป็นครั้งคราว ยุคแรกคือมนุษย์ยุคหิน โดยพบขลุ่ยใกล้กับเตาไฟ ซึ่งในชั้นที่ทับถมกันเมื่อประมาณห้าถึงหกหมื่นปีที่แล้ว

รูปที่ 2. เครื่องมือที่ใช้ทำขลุ่ย (อ้างอิง: Nms)

ตามอายุของชั้นที่ค้นพบขลุ่ยนีแอนเดอร์ทัลมีอายุประมาณ 50,000-60,000 ปี และอยู่ในยุคหินเก่า นักโบราณคดียังค้นพบเครื่องมือหินของมนุษย์ยุคหิน ในช่วงเวลานั้น ขลุ่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใคร ไม่เพียงแต่ในยุโรปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั่วโลกด้วย

มันทำมาจากกระดูกต้นขาของหมีถ้ำที่อายุน้อยและมีการเจาะ 4 รู ซึ่ง 2 รู นั้นถูกรักษาไว้คงเดิมทั้งหมดและอีก 2 รู ยังอยู่มีบางส่วน ด้วยการทดลองภาคปฏิบัติกับเครื่องมือจำลองที่ค้นพบในถ้ำ นักโบราณคดีอธิบายว่ามนุษย์ยุคหินสร้างรูในขลุ่ยโดยใช้เครื่องมือหินปลายแหลม เจาะกระดูกเป็นโพรงเล็กๆ การวิเคราะห์และการทดลองต่างๆ ได้พิสูจน์ว่าเป็นไปไม่ได้ที่รูนั้นจะเกิดจากการกัดของสัตว์หรือเกิดจากความบังเอิญ

การค้นพบขลุ่ยนี้เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดที่มีความสำคัญเป็นพิเศษในการทำความเข้าใจวัฒนธรรมและพัฒนาการทางชีววิทยาของบรรพบุรุษของเราในทางอ้อม ซึ่งทำให้เกิดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับนีแอนเดอร์ทัลว่าเป็นโฮมินิดดึกดำบรรพ์ เป็นพยานถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์ยุคหินเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และละเอียดอ่อนที่สามารถแสดงออกทางศิลปะได้

ด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงได้จำลองรูปร่างของกระดูกต้นขาหมีให้มีความยาวคงเดิม มีปากเป่าที่ขอบด้านบนแหลม และผลลัพธ์ของการสแกน (CT) ช่วยให้สามารถสร้างเครื่องดนตรีขึ้นใหม่ได้อย่างแม่นยำและแน่นอน ซึ่งทำให้เกิดเสียงที่หลากหลาย ในแง่ของเล่นดนตรี เครื่องดนตรีนี้เหนือกว่าเครื่องดนตรียุคหินเก่าที่สร้างขึ้นใหม่ชิ้นอื่นๆ และได้รับการปรับให้เข้ากับสรีระสำหรับนักดนตรีที่ถนัดขวา คุณสามารถเพลิดเพลินกับท่วงทำนองที่บรรเลงโดยนักดนตรีนักวิชาการลูเบน ดิมคาโรสกี้ (Ljuben Dimkaroski) ในการสร้างขลุ่ยจำลองที่เรียกว่า ทิดลดาบับ (Tidldibab) โดยขลุ่ยนีแอนเดอร์ทัลจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสโลวีเนีย

อ้างอิง: Nms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *