นี่คือ”ทะเลสาบบลู”(น้ำใส) ที่สุดในโลก

ถ้านึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างทะเลสาบ คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงสระหรือบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำที่ใสสะอาด แต่ก็ได้มีนักวิจัยได้ศึกษาและค้นพบทะเลสาบที่ขึ้นชื่อว่าน้ำใสที่สุดในโลก

ทะเลสาบบลู (Blue Lake) หรือ โรโตไม เวยัว (Rotomai whenua) ในภาษาเมารี (Māori) ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมือง โดยทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดเล็กในอุทยานแห่งชาติเนลสัน เลคส์ (Nelson Lakes National Park) ที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะใต้ ในประเทศนิวซีแลนด์

ซึ่งจากการศึกษาที่ดำเนินการในปี ค.ศ. 2011 นักวิจัยของสถาบันวิจัยน้ำและบรรยากาศแห่งชาติ (National Institute of Water and Atmospheric Research: NIWA) พบว่าทะเลสาบแห่งนี้มีน้ำที่ใสชัดเจนมากจนสามารถมองเห็นสูงถึง 80 เมตร ซึ่งถือว่าเกือบจะใสราวกับการเทน้ำให้ลงมา (Optically Clear)

โดยทัศนวิสัยของทะเลสาบบลูนั้นเหนือกว่าเท ไวโคโรปูปูสปริง (Te Waikoropupu Springs) ในโกลเด้น เบย์ (Golden Bay) ที่มีน้ำที่ใสที่มองเห็นได้ถึง 63 เมตร ทะเลสาบบลูมีลักษณะเฉพาะคือ มีเฉดสีฟ้าอมม่วง ซึ่งพบได้เฉพาะในน่านน้ำธรรมชาติที่ใสที่สุดเท่านั้น

ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำในฤดูใบไม้ผลิจากทะเลสาบน้ำแข็งคอนสแตนซ์ (Glacial Lake Constance) ที่อยู่ใกล้เคียง แต่น้ำไหลจะผ่านเศษดินถล่มที่ก่อตัวเป็นเขื่อนกั้นระหว่างทะเลสาบทั้งสองนี้ ซึ่งเศษเล็กเศษน้อยนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกรองตามธรรมชาติที่กักเก็บอนุภาคส่วนใหญ่ที่ลอยอยู่ในน้ำเย็นจัด สถาบันวิจัยน้ำและบรรยากาศแห่งชาตินี้ได้ทำการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ำในทะเลสาบแห่งนี้และระบุว่าน้ำนั้นเป็นน้ำจืดตามธรรมชาติที่ใสสะอาดที่สุดที่เคยพบมา

ร็อบ เมอร์ริลีส (Rob Merrilees) นักอุทกวิทยาของสถาบันวิจัยน้ำและบรรยากาศแห่งชาติที่เมืองเนลสันยอมรับในตอนแรกว่าทะเลสาบบลูนั้นมีทัศนวิสัยที่โดดเด่น ซึ่งสามารถสังเกตเห็นว่าแหล่งน้ำนี้ดูคล้ายกับเท ไวโคโรปูปูสปริงที่มีชื่อเสียง เขาพูดถึงความสงสัยของเขาต่อดร.ร็อบ เดวีส์-คอลลีย์ (Dr. Rob Davies-Colley) ผู้เชี่ยวชาญทัศนศาสตร์ทางน้ำ (Aquatic Optics Specialist) ของสถาบันวิจัยน้ำและบรรยากาศแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้นำเสนองานวิจัยในเท ไวโคโรปูปูสปริง พวกเขาทั้งสองคนรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าทัศนวิสัยของทะเลสาบบลูเลคนั้นมีมากกว่าที่เท ไวโคโรปูปูสปริงเสียอีก

ต่อมาพวกเขาได้ทำการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของทะเลสาบแห่งนี้ โดยทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ มาร์ค กัล (Mark Gall) ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดการมองเห็นทัศนศาสตร์ในมหาสมุทร (Ocean Optics Instrumentation) โดยการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจทั้งหมด 6 ครั้ง พบว่าทัศนวิสัยในแนวนอน (Horizontal Visibility) ในทะเลสาบแห่งนี้จะอยู่ประมาณ 70-80 เมตร ซึ่งทัศนวิสัยในทางทฤษฎีจะอยู่ที่ประมาณ 80 เมตร ตามการประเมินผลจากเครื่องมือวัดที่ดีที่สุดในห้องปฏิบัติการ ดร.เดวีส์ กล่าว ดังนั้นทะเลสาบบลูเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ใสสะอาดที่สุดที่เคยพบมา

อ้างอิง: Timesofindia, Odditycentral

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *