นี่คือภาพกรุงเทพมหานครย้อนไปเมื่อ “ร้อยปีกว่าก่อน”

ภาพถ่ายย้อนรอยในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีก่อน เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นอย่างไร และเปลี่ยนไปมากมายแค่ไหน

จากภาพถ่ายในอดีตตามสถานที่ต่างๆ ในมุมมองเดิมเมื่อเวลาผ่านไป

นี่คือภาพถ่ายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในปี พ.ศ. 2443 ปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2558 ตามลำดับ

รูปที่ 1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

นี่คือภาพถนนบำรุงเมืองในปี พ.ศ. 2443 ปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2558 ตามลำดับ

รูปที่ 2. ถนนบำรุงเมือง

นี่คือภาพถนนมหาไชยและเรือนจำในปี พ.ศ. 2443 ปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2558 ตามลำดับ

รูปที่ 3. ถนนมหาไชยและเรือนจำ

นี่คือภาพถนนราชดำริที่มีแทงค์น้ำสองแห่งในปี พ.ศ. 2443 ปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2558 ตามลำดับ

รูปที่ 4. ถนนราชดำริที่มีแทงค์น้ำสองแห่ง

นี่คือภาพถนนสาทรในปี พ.ศ. 2443 ปี พ.ศ. 2542 และปี พ.ศ. 2558 ตามลำดับ

รูปที่ 5. ถนนสาทร

อ้างอิง: Bangkokpost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *